Säkra en framgångsrik organisations­kultur


Mät de viktigaste faktorerna för just er organisation och få betydelsefulla insikter och effektiva rekommendationer för att engagera alla i ständiga förbättringar.

Vidareutveckla organisationskulturen gemensamt

En framgångsrik organisationskultur främjar välbefinnande och prestation. För att uppnå det behöver alla få sin röst hörd och vara del av att vidareutveckla kulturen. Med Populums People & Culture Experience-plattform blir kulturarbetet enkelt och ger kraftfull effekt.

STUDIE

Det nya arbetslivet


I "Det nya arbetslivet" berättar över 100 svenska HR ledare om framtidens arbetsplatser. De belyser lärdomar, förklarar varför distansarbete kommer att fortsätta i hög grad, berättar vilka utmaningar som vi möter idag och ger förslag på lösningar.

500x680_skier

 

Vinn talangkriget med er moderna medarbetar­undersökning

I dag driver de yngre generationerna på för att förbättra sin arbetsmiljö. Den önskan fanns till viss del före Covid-19 men pandemin medförde snabbt stora förändringar och ett rekordstort antal personer lämnade sina jobb.

I dagens talangkrig är det viktigt att förstå och förbättra medarbetarupplevelsen för att säkerställa att den nya arbetsmiljön fortlöpande främjar välbefinnande och prestation.

 

Läs mer 🠒

 

Jobbar ni med inkludering på rätt sätt?


Inkludering är viktigt för att varje team ska kunna nå sin fulla potential. Team som framgångsrikt främjar känslan av inkludering har visat sig uppleva förbättringar i prestation, kvaliteten av sina beslut och sina samarbeten. Dessutom är inkludering avgörande för att behålla talang.

Enligt neurovetenskaplig forskning beror den positiva effekten av inkludering på att när en människa utsöndrar oxytocin–en substans i hjärnan som ger känslan av gemenskap och trygghet–kan det trigga serotonin, den substans som ger känslan av bekräftelse. I detta tillstånd känner sig människor mer modiga och vågar komma på nya idéer och projekt vilket i sin tur triggar igång dopamin, en substans i belöningsstrukturen i hjärnan som ger oss känslan av motivation, inspiration och stimulans.

Läs mer 🠒

Blog image_managers work environment

Säkra en hälsosam arbetsmiljö för cheferna

Chefer belastas ofta med mycket administrativt arbete som hindrar dem från att lägga tillräckligt mycket tid på att stötta sina teammedlemmars välbefinnande, operativa arbete och måluppfyllelse. Flera orsaker bidrar till varför chefer idag känner sig stressade, och ledarskapets psykiska press är alltför ofta ohanterat tills det är för sent.

Läs mer 🠒

INTERVJU

Framtidens medarbetarundersökningar


Johannes Midtbö, du grundade Populum, en People & Culture Experience-plattform, 2015 och ni har vuxit starkt organiskt genom att radikalt förändra hur organisationer involverar sina medarbetare och ledare i förbättringsarbete.

Johannes: Ja, utvecklingen för hur organisationer arbetar sker i rasande takt med all förändring vi ser runt omkring oss. Organisationer måste klara att möta konstant förändring och samtidigt har de yngre generationerna andra förväntningar på sin arbetsgivare än tidigare generationer.  

Fortfarande misslyckas de flesta förändringsinitiativ, och den vanligaste orsaken är att man som organisation inte mäter och följer upp genom förändringen. Nyckeln till framgång är att som organisation involvera sina medarbetare och chefer i förändringar. Även om organisationer vet att de måste arbeta både mer datadrivet, smartare och mer inkluderande är det svårt utan rätt digitala verktyg.

Läs hela intervjun här 🠒

citation-mark_white

 

Det kommer alltid finnas förbättringsbehov och vår plattform river hinder och möjliggör för alla i organisationen att ta ansvar för att konstruktivt bidra till ständiga förbättringar.”

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

 

citation-mark_lblue

Nu har vi direkt återkoppling till medarbetarna där de får se hur de själva och gruppen svarat. Redan där sker förändringar i hur vi arbetar bättre tillsammans. I och med att alla får se svarsanalysen direkt när en mätning stänger har återkopplingen startat och dialogen är igång.”

- Henrik Månsson, Chef HR Strategi på SJ.

 

GUIDE

Öka engagemang


9 Drivers of Engagement är en konkret guide som ger dig tips. Utgångspunkten är i den senaste hjärnforskningen, 1900-talets klassiska managementteorier och analys av två miljoner anonymiserade medarbetarsvar i Populum sedan 2016.

Efter att ha läst 9 Drivers of Engagement kommer du att ha kunskap om:

  • De 9 faktorer som möjliggör och höjer engagemanget på teamnivå
  • De 9 faktorernas koppling till senaste hjärnforskningen och de klassiska managementteorierna
  • De mest efterfrågade åtgärderna från medarbetare - paketerade som konkreta rekommendationer på hur teamet kan höja sitt resultat
  • Hur din organisation kan börja mäta och sätta fokus på de 9 faktorerna

 

clarity

Tydlighet

efficiency

Effektivitet

community

Inkludering

enthusiasm

Entusiasm

recogniation

Uppskattning

value

Värde

autonomy

Autonomi

development

Utveckling

workload

Balans

Bygg en hållbar organisationskultur


Flexibilitet, mångfald och att effektivt kunna lösa avancerade problem spelar allt större roll för organisationers framgång. Teams behöver komplettera varandra med sina olika perspektiv och kompetenser. Samtidigt möter organisationer kontinuerligt förändringar både internt och externt. Med dagens utmaningar, hur bygger man skalbar och långsiktig framgång?

Läs mer 🠒